Nhượng quyền thương mại là gì ?

Tại Việt Nam những năm vừa qua, hình thức nhượng quyền thương mại được giới kinh doanh lựa chọn bằng cách đưa các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường…

Read Full
217 views 22:46 0 Comments

Đăng ký nhãn hiệu

VIFDI là đơn vị chuyên tư vấn đăng ký nhãn hiệu Vậy nhãn hiệu là gì? Khi nào nhãn hiệu sẽ được bảo hộ? Các điều kiện để nhãn hiệu…

Read Full
217 views 22:06 0 Comments