Các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.

201 views 00:16 0 Comments 22/10/2020
người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần
Nội dung chính

Một thực tế tất yếu là mọi cá nhân, tổ chức muốn triển khai hoạt động kinh doanh đều phải tuân theo các quy định của pháp luật. Các cá nhân, tổ chức là những người hiểu biết và nắm rõ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực, ngành nghề mà mình kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nhân sẽ còn rất ít thời gian để tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.

Các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động cần quan tâm những nội dung cơ bản như sau

1. Thành lập doanh nghiệp

1.1. Những vấn đề cần tìm hiểu trước khi thành lập doanh nghiệp, bao gồm:
 • Lựa chọn các loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân.
 • Các điều kiện để thành lập doanh nghiệp, bao gồm: Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lsy doanh nghiệp; Cách đặt tên doanh nghiệp; Trụ sở chính; Vốn; Ngành, nghề kinh doanh; Nhân sự; Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
1.2. Soạn thảo, nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1.3. Công bố công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp
1.4. Đăng ký khắc con dấu doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

VIFDI tư vấn thành lập doanh nghiệp miễn phí. Vui lòng liên hệ tại đây

2. Thực hiện thủ tục thuế lần đầu (sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp)

Bao gồm:

 • Đăng ký mua chữ ký số (token) để sử dụng cho việc khai báo thuế điện tử.
 • Lập tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp.
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài.
 • Xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.
 • Đăng ký mã số thuế cá nhân.
 • Thông báo áp dụng phương pháp khấu hao tài sản cố định.

VIFDI cung cấp dịch vụ khai thuế lần đầu cho doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ tại đây

3. Các vấn đề liên quan đến lao động

Bao gồm:

 • Tuyển dụng lao động.
 • Soạn thảo hợp đồng lao động.
 • Xây dựng các tài liệu nội bộ về lao động.
 • Các thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động.
 • Quy trình xử lý kỷ luật lao động.
 • Cách thức chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật.
 • Đăng ký visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài (nếu có)
 • Giải quyết các tranh chấp liên quan đến lao động.

Căn cứ pháp lý

VIFDI cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động. Vui lòng liên hệ tại đây

4. Các vấn đề liên quan đến quản lý nội bộ doanh nghiệp

Bao gồm:

 • Thiết kế mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp
 • Soạn thảo các văn bản quản lý nội bộ
 • Tổ chức Đại hội đồng cổ đông/cuộc họp Hội đồng thành viên

Căn cứ pháp lý

VIFDI tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp, tư vấn quản lý doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ tại đây

5. Các vấn đề liên quan đến đất đai cho doanh nghiệp

Bao gồm

 • Thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất.
 • Thực hiện các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 • Thực hiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Thực hiện thủ tục góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
 • Thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý

VIFDI tư vấn luật đất đai đối với doanh nghiệp, tư vấn góp đất vào doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ tại đây

6. Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh/thương mại của doanh nghiệp

6.1 Doanh nghiệp cần có các kỹ năng
 • Kỹ năng xây dựng các loại hợp đồng liên quan tới hoạt động thương mại
 • Kỹ năng tổ chức thực hiện hợp đồng
 • Giải quyết các tranh chấp liên quan đến trong hoạt động thương mại.
6.2 Một số hoạt động thương mại doanh nghiệp có thể tham gia
 • Các quy định đối với thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam
 • Hoạt động mua bán hàng hóa
 • Hoạt động cung ứng dịch vụ
 • Hoạt động xúc tiến thương mại
 • Hoạt động quảng cáo thương mại
 • Hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ
 • Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại
 • Các hoạt động trung gian thương mại
 • Hoạt động môi giới thương mại
 • Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa
 • Hoạt động đại lý thương mại
 • Một số hoạt động thương mại cụ thể khác: Gia công trong thương mại; Hoạt động đấu giá hàng hóa; Hoạt động đấu thầu hàng hóa, dịch vụ; Dịch vụ logistics; Dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam và dịch vụ quá cảnh hàng hóa; Dịch vụ giám định; Cho thuê hàng hóa; Hoạt động nhượng quyền thương mại.
6.3 Thu hồi công nợ trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phát sinh những khoản nợ khó đòi. Công nợ khó đòi thường phát sinh bởi nhiều nguyên nhân khác nhau như: đối tác gặp khó khăn về tài chính, khách hàng trục trặc nội bộ dẫn đến chưa thanh toán; cũng có khách hàng từ chối thanh toán do có tranh chấp với đối tác về chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng….

Căn cứ pháp lý

VIFDI cung cấp dịch vụ tư vấn luật kinh doanh thương mại. Vui lòng liên hệ tại đây

7. Các vấn đề về tài chính của doanh nghiệp

Bao gồm:

 • Kỹ năng phân loại các loại vốn và các phương thức quản lý vốn của doanh nghiệp.
 • Tạo lập vốn và cách thức huy động vốn của doanh nghiệp.
 • Cách thức xây dựng kế hoạch tài chính và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • Các vấn đề liên quan đến tài chính khi tái cơ cấu doanh  nghiệp.

VIFDI tư vấn tài chính cho doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ tại đây

8. Các vấn đề về thuế trong doanh nghiệp

 • Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp: Lệ phí môn bài; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân.
 • Dựa trên những sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp để xác định một số loại thuế khác như: thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt,…

Căn cứ pháp lý

VIFDI cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ báo cáo thuế theo quý, dịch vụ báo cáo thuế theo tháng, dịch vụ báo cáo thuế cuối năm, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ hoàn thuế. Vui lòng liên hệ tại đây

9. Các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp

Bao gồm:

 • Xem xét doanh nghiệp có các đối tượng nào cần được bảo hộ của quyền quyền sở hữu trí tuệ: quyền tác giả và quyền liên quan; Quyền sở hữu công nghiệp
 • Cách thức quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp.
 • Quy trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp
 • Cách thức khai thác quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

VIFDI cung cấp dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ. Vui lòng liên hệ tại đây

10. Các vấn đề về tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp

10.1. Tổ chức lại doanh nghiệp

Tùy từng mục đích cụ thể về việc tái cơ cấu doanh nghiệp có thể tiến hành theo các thủ tục có liên quan như sau:

 • Chia doanh nghiệp
 • Tách doanh nghiệp
 • Hợp nhất doanh nghiệp
 • Sáp nhập doanh nghiệp
 • Sáp nhập và mua bán (M&A) doanh nghiệp
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chuyển công ty TNHH thành công ty cổ phần; Chuyển công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Chuyển công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.
10.2. Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Giải thể doanh nghiệp
 • Phá sản doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

VIFDI tư vấn giải thể doanh nghiệp, tư vấn giải thể chi nhánh công ty, giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Vui lòng liên hệ tư vấn tại đây

Các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp rất đa dạng, phức tạp, doanh nghiệp có thể thuê một pháp chế để thực hiện công việc liên quan đến pháp lý, tuy nhiên một chuyên viên pháp chế không thể nào quán xuyến toàn bộ tất cả các nội dung nêu trên. Do đó, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ thuê ngoài của các công ty luật hoặc công ty tư vấn để có thể tư vấn trọn vẹn những vấn đề pháp lý của doanh nghiệp.

Với đội ngũ chuyên viên pháp lý, có nhiều kinh nghiệm trong từng lĩnh vực cụ thể sẽ giúp cho doanh nghiệp giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp. VIFDI tư vấn các thủ tục liên quan pháp lý của của doanh nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vui lòng liên hệ tại đây để được tư vấn cụ thể hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *