Giấy phép đủ điều kiện

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Các điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây: Giấy phép; Giấy chứng nhận; Chứng chỉ; Văn bản xác nhận, chấp thuận; hoặc các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

VIFDI tư vấn các điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực như sau:

  • Tư vấn điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục
  • Tư vấn điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất
  • Tư vấn điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực du lịch
  • Tư vấn điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực vận tải
  • Tư vấn điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng
  • Tư vấn điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư
  • Tư vấn điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Và nhiều lĩnh vực khác.

Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn các điều kiện đầu tư kinh doanh trong từng lĩnh vực hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để đưuọc tư vấn cụ thể hơn.