Tư vấn pháp luật lao động


tư vấn luật lao động tại Đồng Nai

VIFDI tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Nội dung tư vấn:

1. Tư vấn xây dựng tài liệu nội bộ về lao động cho doanh nghiệp

  • Tư vấn xây dựng thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp;
  • Tư vấn xây dựng nội quy lao động của doanh nghiệp;
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động;Tư vấn cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng lao động.

2. Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động với người lao động.

  • Tư vấn tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.
  • Tư vấn sử dụng lao động thuê từ công ty cho thuê lại lao động
  • Tư vấn xử lý kỷ luật người lao động

3. Tư vấn cho doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Căn cứ pháp luật: Bộ luật Lao động 2019

Liên hệ tại đây để được tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp.