Tư vấn pháp luật hợp đồng

VIFDI tư vấn pháp luật hợp đồng

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng

  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng từ đầu hoặc soạn thảo hợp đồng dựa trên tiền lệ hoặc mẫu có sẵn
  • Tư vấn điều chỉnh hợp đồng

2. Tư vấn tổ chức thực hiện hợp đồng

  • Tư vấn thực hiện đúng và đầy đủ nội dung hợp đồng
  • Tư vấn sửa đổi nội dung hợp đồng theo ý chí của các bên
  • Tư vấn sửa đổi hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi
  • Kiểm tra tính hiệu lực của hợp đồng
  • Kiểm tra các trường hợp được miễn trách nhiệm pháp lý
  • Tư vấn khiếu nại, tạo lập và lưu giữ hồ sơ chứng minh hành vi vi phạm
  • Tư vấn áp dụng chế tài đối với hành vi vi phạm hợp đồng
  • Tư vấn áp dụng biện pháp bảo đảm trong trường hợp bên vi phạm đã thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng.

3. Tư vấn về thương lượng và giải quyết tranh chấp thương mại.

Căn cứ pháp lý Bộ luật Dân sự 2015 , Luật Thương mại 2005  và các Luật chuyên ngành có liên quan khác

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Đồng Nai.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quý khách liên hệ tại đây để được tư vấn pháp luật hợp đồng.