Tư vấn pháp luật về đất đai

VIFDi tư vấn pháp luật đất đai cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình tại khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

NỘI DUNG TƯ VẤN:

I. Tư vấn pháp luật đất đai cho doanh nghiệp

 1. Tư vấn thủ tục xin giao đất, thuê đất
 2. Tư vấn thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 3. Tư vấn chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 4. Tư vấn góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 5. Tư vấn thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất
 6. Tư vấn thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
 7. Tư vấn thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

II. Tư vấn pháp luật đất đai cho cá nhân, hộ gia đình

 1. Tư vấn đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
 2. Tư vấn đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 3.  Tư vấn đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
 4. Tư vấn thủ tục hợp thửa đất
 5.  Tư vấn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
 6. Tư vấn thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 7. Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013 và các nghị định, thông tư có liên quan.

Liên hệ tại đây để được tư vấn cụ thể.