Tư vấn pháp luật đầu tư


Dịch vụ tư vấn đầu tư tại Đồng Nai

Tư vấn pháp luật đầu tư là nội dung tư vấn chiếm tỷ trọng cao nhất của VIFDI

Các nội dung của tư vấn đầu tư do VIFDI thực hiện bao gồm:

1. Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:

1.1. Tư vấn thành lập công ty nước ngoài
  • Tư vấn những vấn đề chung khi đầu tư vào Việt Nam như: chính sách đầu tư của Việt Nam, bảo hộ đầu tư, quốc hữu hóa tài sản của nhà đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc giải thích pháp luật, khả năng đầu tư với tư cách cá nhân hoặc công ty.
  • Tư vấn các loại hình kinh doanh như: cá nhân kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh, doanh nghiệp, kinh doanh theo hợp đồng,…); ưu điểm và nhược điểm của từng loại hình kinh doanh; khả năng chuyển đổi các loại hình kinh doanh.
  • Tư vấn về dự án đầu tư như: yêu cầu về dự án đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam; khả năng điều chỉnh, hoãn, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư; khả năng chuyển nhượng dự án đầu tư.
  • Tư vấn về vốn và cấu trúc vốn như: Quy định về vốn đầu tư, vốn điều lệ, vốn vay và vốn chủ sở hữu; yêu cầu vốn tối thiểu cần có cho hoạt động đầu tư; thời hạn góp vốn; khả năng điều chỉnh vốn; định gái tài sản góp vốn; trách nhiệm do không góp vốn, chậm góp vốn; khả năng rút vốn hoặc chuyển lợi nhuận về nước.
  • Tư vấn các quy định về người quản lý doanh nghiệp: Việc bổ nhiệm và bãi nhiệm người quản lý doanh nghiệp; tiêu chuẩn người quản lý doanh nghiệp; điều kiện cư trú của người quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam; quy định về thị thực và giấy phép lao động; trách nhiệm và quyền hạn của người quản lý doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Tư vấn chính sách thuế: các loại thuế áp dụng cho hoạt động kinh doanh; quy định về ưu đãi thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế,….quy định về chuyển giá.
  • Các vấn đề khác như sở hữu trí tuệ, lao động, đất đai….
1.2. Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Xem thêm tại đây: Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tưThực hiện điều chỉnh dự án đầu tư  để đọc thêm các nội dung và các thắc mắc như: khi nào cần thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

2. Tư vấn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

  • Tư vấn hình thức đầu tư ra nước ngoài: Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; Thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh ở nước ngoài; Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của của tổ chức kinh tế ở nước ngoài.
  •  Tư vấn trình tự, thủ tục đầu tư ra nước ngoài: Xin Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài; Đăng ký hình thức đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư; Triển khai thực hiện dự án tại nước tiếp nhận đầu tư.

3. Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư

Dịch vụ xin giấy phép đầu tư ở Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư ở Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An

Vui lòng liên hệ tại đây để được tư vấn từng trường hợp cụ thể.