GIỚI THIỆU

VIFDI – Tư vấn pháp lý doanh nghiệp

 1. Cung cấp thông tin tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bởi những luật sư và chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan.
 2. Rà soát các thông tin pháp lý của doanh nghiệp, đề xuất hướng xử lý và dự liệu những rủi ro có thể xảy ra
 3. Các dịch vụ:
  – Tư vấn thành lập doanh nghiệp Việt Nam
  – Tư vấn lập dự án đầu tư doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  – Tư vấn pháp luật thuế – kế toán
  – Tư vấn pháp luật hợp đồng
  – Tư vấn sở hữu trí tuệ
  – Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
  – Tư vấn pháp luật về bất động sản
  – Tư vấn pháp luật thường xuyên
  – Tư vấn pháp luật lao động
 4. Tiêu chí hoạt động: chính trực – chu toàn

Quý khách liên hệ tại đây  để được tư vấn cụ thể hơn