Công ty 100% vốn Việt Nam có phải lập dự án đầu tư hay không?

244 views 16:19 0 Comments 20/06/2023
Tư vấn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Công ty 100% vốn Việt Nam có phải lập dự án đầu tư hay không?

Dự án đầu tư là gì?

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.
Dự án đầu tư được phân thành 3 loại hình, quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, bao gồm:
– Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.
– Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.
– Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là dự án đầu tư thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Hình thức đầu tư:

Căn cứ Điều 21 Luật Đầu tư 2020, cụ thể:
“Điều 21. Hình thức đầu tư
1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
3. Thực hiện dự án đầu tư.
4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
5. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.”

Công ty 100% vốn Việt Nam có phải lập dự án đầu tư hay không?

Theo Điều 37 Luật Đầu tư 2020 , quy định về trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể như sau:
– Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
+ Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.
– Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
+ Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;
+ Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Vì vậy, công ty 100% vốn Việt Nam (được gọi là  “nhà đầu tư trong nước” ) không cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trừ trường hợp:

– Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này triển khai thực hiện dự án đầu tư sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.
– Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Điều 38 của Luật này.


Các quy định liên quan đến cấp giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:


VIFDI tư vấn thủ tục lập dự án đầu tư tại Đồng Nai
VIFDI tư vấn thủ tục lập dự án đầu tư tại Hồ Chí Minh.

VIFDI tư vấn thủ tục lập dự án đầu tư tại Long An.

Mọi chi tiết xin LIÊN HỆ VIFDI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *