Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được cho thuê đất dự án hay không?

175 views 20:17 0 Comments 11/06/2023
bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được cho thuê đất dự án hay không?

I. Doanh nghiệp nước ngoài có đất dự án nhưng chưa sử dụng thì được phép cho thuê lại hay không?

Theo quy định tại khoản 24 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuê đất hàng năm như sau:
“Điều 38a. Cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuê đất hàng năm
Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đã ký.”
Do đó, công ty có vốn nước ngoài, thuê đất, trả tiền thuê hàng năm, đã được cấp Giấy chứng nhận; được phép cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp.

II. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi cho thuê nhà xưởng thì có phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho tài sản gắn liền với đất/ cho thuê xưởng dôi dư cần thực hiện điều chỉnh mục tiêu đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 3 và điểm đ khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 như sau:
“Điều 41. Điều chỉnh dự án đầu tư
3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
4. Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:
đ) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;”

III. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư khi cho thuê nhà xưởng được thực hiện như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 43 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư như sau:
“Điều 43. Nội dung, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
2. Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục sau:
a) Trường hợp điều chỉnh nội dung dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định này. Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
b) Khi điều chỉnh nội dung dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
3. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này.”
Sau khi được chấp thuận chủ trương điều chỉnh thì điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với mục tiêu kinh doanh bất động sản. Bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Các quy định liên quan đến thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:


  • Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo.
  • Các căn cứ pháp luật có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.
  • Nếu quý khách có còn vướng mắc, hãy liên hệ với chúng tôi qua email:info@vifdi.com hoặc hotline: 0878.546.886

  • Dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai
  • Dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Long An
  • Dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Phước
  • Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai
  • Dịch vụ tư vấn đầu tư tại Đồng Nai
  • Dịch vụ tư vấn đầu tư tại Hồ Chí Minh
  • Doanh nghiệp nước ngoài bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản
Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *